Zeměměřičské práce

Provádíme zeměměřičské činnosti v investiční výstavbě převážně v oblasti dopravních a inženýrských staveb.
Příprava staveb a zaměření podkladů pro projekt:

  • polohopis, výškopis zájmového území
  • zjištění průběhu podzemních inženýrských sítí
  • návrhy a tvorba vytyčovací sítě
  • ověření geodetické části projektové dokumentace

Činnosti v průběhu výstavby:

  • vytýčení prostorové polohy staveb včetně inženýrských sítí
  • podrobné vytýčení staveb
  • kontrolní a vytyčovací měření během výstavby
  • měření deformací a posunů staveb
  • zaměření a výpočet kubatur
  • zaměření skutečného provedení staveb

Pro provádění uvedených činností je firma vybavena odpovídajícím přístrojovým a programovým vybavením. Zaměstnancem společnosti je úředně oprávněný zeměměřický inženýr.Naše reference v oblasti Zeměměřičské práce

1. září 2010

Okružní křižovatka v Novém Jičíně

Repont s.r.o. Zeměměřičské práce