Certifikáty

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů

Certifikát způsobilosti zhotovitele

Osvědčení o shodě řízení výroby

ISO 9001, 14001, 18001

ISO 14001

ISO 50001

OHSAZ 18001